کد خبر : 83
تاریخ : 1402/6/20
گروه خبری : شهرستان همدان (امور 2 برق همدان)

روابط عمومی امور دو برق همدان خبر داد

چهل و دومین سالگرد شهادت عالم مجاهد آیت اله میر اسداله مدنی

به گزارش روابط عمومی امور دو برق همدان مراسم یادبود چهل و دومین سالگرد شهادت عالم مجاهد آیت اله مدنی با حضور مسئولین استانی و همچنین مدیران امور های برق همدان 1و2 در منزل آیت اله مدنی برگزار گردید .

همچنین در مراسم یادبودی که در مسجد مهدیه همدان برگزار گردید کارکنان امور های 1و2 برق در مراسم فوق شرکت کردند .

  لینک
http://hmd2.edch.ir/Press/ShowNews/83