کد خبر : 87
تاریخ : 1402/7/8
گروه خبری : شهرستان همدان (امور 2 برق همدان)

روابط عمومی امور دو برق همدان خبر داد

نصب پست هوایی جدید شهر جورقان

به گزارش روابط عمومی امور دو برق همدان آقای سیدامیرحسین بختیاری مدیر امور دو برق همدان خبر داد جهت تامین برق متقاضیان جدید شهر جورقان امور دو برق همدان اقدام به احداث 300 متر شبکه فشار متوسط و نصب یکدستگاه پست هوائی 100KVA و احداث 100 متر شبکه فشار ضعیف هوائی و 48 متر شبکه فشار ضعیف زمینی نموده است

ایشان خاطرنشان کرد نصب پست هوائی شهر جورقان به منظور رفع ضعف ولتاژ منطقه و کاهش تلفات شبکه و به منظور رضایتمندی مشترکان انجام شده است .

وی افزود پروژه نصب پست هوائی جدید در شهر جورقان با اعتباری بالغ بر 3500 میلیون ریال انجام شده است .

  لینک
http://hmd2.edch.ir/Press/ShowNews/87